Làm lại con dấu do Bộ Công An cấp thì có những vấn đề gì

Trường hợp Cty bị mất dấu phải trình báo với Công an phường, xã nơi xảy ra mất dấu và cơ quan chủ quản, đồng thời phải báo cáo bằng văn bản và nộp “giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu” cho cơ quan CA đã cấp giấy chứng nhận đó. Nếu muốn cấp lại thì Cty phải có văn bản nêu rõ lý do và đề nghị cơ quan Công an cấp lại con dấu, không cần phải có thêm các loại văn bản nào khác. Văn bản phải được Công an phường, xã nơi xảy ra mất dấu xác nhận. Nếu Cty của bạn do Trung ương cấp phép thì làm thủ tục ở Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội Bộ Công an, nếu do địa phương cấp phép thì làm thủ tục tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội CA Tỉnh, TP. 
Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất con dấu có mức phạt là 100.000đ đến 500.000đ.
Muốn biết thêm chi tiết bạn có thể tham khảo:
+ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/82001 của Chính Phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
+ Thông tư số 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 6/5/2002 của Bộ CA, Ban tổ chức cán bộ chính phủ hướng dẫn thực hiện một số quy định tại nghị định số 58/2001/NĐ-CP.
+ Nghị định số 49/CP ngày 15/8/1996 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính về ANTT.

Copyright 2006 - 2014 Virtual Office Service G-Office Sitemap | Điều Khoản & Điều Kiện | Chính Sách Bảo Mật